خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری
2

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری 1. مقدمه ارزانترين و کم‌ريسک‌ترين روشی که برای اکتشاف ذخاير سنگ آهن می‌توان از آن استفاده کرد، عمليات ...

اطلاعات بیشتر
0

انواع بافت سنگ های آتشفشانی

پورفیریک: بلورهای درشت یا فنوکریست در متن ریز بلور یا شیشه ای. بافت اینترسرتال: در بین کانی های سنگ فضاهای خالی دیده می شود که این فضاها با شیشه یا محصول دگرسانی آن پر می شود.   راه‌گشا بود کاش بهتر بود

اطلاعات بیشتر
0

معرفی روش های حفاظت از گودبرداری

معرفی روش های حفاظت از گودبرداری یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های موجود در رشته مهندسی عمران، احداث سازه ها، حفاظت از گودبرداری و ساختمان های موجود در مجاورت آن می باشد و در صورت عدم رعایت روش های مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنین شیب های در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذیری خواهد گردید و مخاطرات بوجود آمده ناشی از نشست های احتمالی و تقلیل ظرفیت باربری و تغییر مکان های جانبی موجب ایجاد ترک ...

اطلاعات بیشتر
0

دورسنجي خاك ها و فرايندهاي خاك (قسمت دوم)

 4- فرانگري فرايندهاي خاک    با پيشرفت برداشت داده هاي تکراري جهاني به وسيله ماهواره ها، در نقشه برداري مي توان جنبه هاي پوياي خاک را نيز در نظر گرفت. فرايندهاي سطحي خاک در مقياس هاي مختلف رخ مي دهند و سبب تغييرپذيري شديد ويژگي هاي خاک و دشواري اندازه گيري آنها مي شوند. فرايندهاي کوتاه مدت مي توانند روزانه يا فصلي باشند و دربرگيرنده تغييرات دما، چرخه هاي خيس – خشک شدن و بسياري فرايندهاي زيست شناختي باشند. فرايندهاي ...

اطلاعات بیشتر
0

دورسنجي خاك ها و فرايندهاي خاك (قسمت اول)

 1- مقدمه    لايه خاک يا خاک کره (پدوسفر)، يک لايه منحصر به فرد از نظر فعاليت پوياي زيست شناختي است که لايه اي واسط و پيوسته بين سنگ کره، اتمسفر، هيدروسفر و بيوسفر تشکيل مي دهد (شکل 1). در اصل پدوسفر پوست خشکيهاي زمين است که به عنوان غشاي زمين عمل کرده و چرخه هاي بيوژئوشيميايي و آبشناختي مواد و انرژي را در سطح خشکي تنظيم مي کند. به عنوان يک منبع مصرف و کاهش گازهاي گلخانه اي اتمسفر ...

اطلاعات بیشتر