اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
عملیات آتشباری معادن در محیط‌های مرطوب و آبدار
0

عملیات آتشباری معادن در محیط‌های مرطوب و آبدار

 عملیات آتشباری معادن در محیط‌های مرطوب و آبدار (استفاده از آنفو سنگین در چال‌ها آبدار) مواد منفجره صنعتی رایج در عملیات آتشباری معادن روباز یکی ...

اطلاعات بیشتر
0

آتشباری پیشرفته (قسمت اول)

1-1 مقدمه : آشنایی با علل پیدایش، عوامل تشدید و آگاهی از پیامد های یک پدیده، به عنوان نخستین گام در پیش بینی و مهار آن، مطرح است. در این فصل پس از تعریف پدیده ی عقب زدگی در آتشباری پله ای، عوامل به وجود آورنده و نتایج نامطلوب آن بررسی شده اند. هدف عمده در این جا، بیان کیفی موضوع ابعاد و نتایج آن است. راه‌گشا بود کاش بهتر بود

اطلاعات بیشتر
0

مفاهیم مهندسی معدن

تعاریف واژگان عمومی و کلیات رشته ی مهندسی معدن مهندسی معدن (Mining Engineering)     مهندسی معدن مجموعه علوم و فنونی است که از اکتشاف یک کانسار (ذخیره معدنی با ارزش اقتصادی) آغاز و تا فرآوری آن ادامه مییابد. این رشته قدیمیترین رشته مهندسی دانشگاهی است و در انگلستان پایه گذارده شده است. به علت شرایط سخت کاری، یکی از ۱۰ حرفه دشوار جهان شناخته میشود. مهندسی معدن دارای ۲ گرایش اصلی اکتشاف و استخراج است. راه‌گشا بود کاش بهتر بود1

اطلاعات بیشتر