عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار
0

عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار

 عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار (استفاده از آنفو سنگين در چال‌ها آبدار) مواد منفجره صنعتی رايج در عمليات آتشباری معادن روباز يکی ...

اطلاعات بیشتر
0

آتشباری پیشرفته (قسمت اول)

1-1 مقدمه : آشنايي با علل پيدايش، عوامل تشديد و آگاهي از پيامد هاي يك پديده، به عنوان نخستين گام در پيش بيني و مهار آن، مطرح است. در اين فصل پس از تعريف پديده ي عقب زدگي در آتشباري پله اي، عوامل به وجود آورنده و نتايج نامطلوب آن بررسي شده اند. هدف عمده در اين جا، بيان كيفي موضوع ابعاد و نتايج آن است. راه‌گشا بود1 کاش بهتر بود

اطلاعات بیشتر
0

مفاهیم مهندسی معدن

تعاریف واژگان عمومی و کلیات رشته ی مهندسی معدن مهندسی معدن (Mining Engineering)     مهندسی معدن مجموعه علوم و فنونی است که از اکتشاف یک کانسار (ذخیره معدنی با ارزش اقتصادی) آغاز و تا فرآوری آن ادامه مییابد. این رشته قدیمیترین رشته مهندسی دانشگاهی است و در انگلستان پایه گذارده شده است. به علت شرایط سخت کاری، یکی از ۱۰ حرفه دشوار جهان شناخته میشود. مهندسی معدن دارای ۲ گرایش اصلی اکتشاف و استخراج است. راه‌گشا بود کاش بهتر بود1

اطلاعات بیشتر