0

قوانین خردایش (Grinding laws)

علیرغم مطالعات زیادی که در زمینه شکست ذرات انجام شده ولی هنوز معادله مشخصی برای اندیس آسیاکنی با نتایج آسیاکنی شناخته نشده است. برای محاسبه اندیس آسیاکنی سه  مدل نیمه تجربی (half-empirical models) ارائه شده است که مورد استفاده قرار می‌گیرند. راه‌گشا بود کاش بهتر بود

اطلاعات بیشتر