0

شبیه سازی سیستم کامیون – شاول با نرم افزار S.H.S

توضیحات: هزینه بارگیری و باربری در معادن سطحی درصد قابل توجهی از هزینه های استخراج را به خود اختصاص می دهد.یکی از راههایی که می توان در هزینه های این مرحله صرفه جویی قابل ملاحظه ای نمود اختصاص متناسب تعداد و نوع کامیونهابه مسیرهای باربری می باشد . با توجه به اینکه در معادن پارامترهای زیادی در اختصاص ماشین آلات تأثیر دارد. ازجمله وجود سینه کارهای مختلف، سنگ شکنها، باربرها و بارکننده ها با ظرفیتهای متفاوت وغیره استفاده از روشهای ...

اطلاعات بیشتر