خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری
2

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری

خطاهای زمين‌شناسی در تفسير داده‌ها عمليات مگنتومتری 1. مقدمه ارزانترين و کم‌ريسک‌ترين روشی که برای اکتشاف ذخاير سنگ آهن می‌توان از آن استفاده کرد، عمليات ...

اطلاعات بیشتر
عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار
0

عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار

 عمليات آتشباری معادن در محيط‌های مرطوب و آبدار (استفاده از آنفو سنگين در چال‌ها آبدار) مواد منفجره صنعتی رايج در عمليات آتشباری معادن روباز يکی ...

اطلاعات بیشتر